Splošni pogoji poslovanja

Nahajate se na spletnem mestu www.vilabravum.si (v nadaljevanju: spletno mesto), katerega namen je omogočiti javnosti predstavitev podjetij iz skupine Vila Bravum. Podatki na spletnem mestu so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma omejitvami, ki so navedeni v nadaljevanju.

Vse informacije in gradiva na spletnem mestu in podstraneh so informativne narave. Podatki in informacije, ki so dosegljivi na spletnem mestu, se lahko kadar koli spremenijo brez predhodnega obvestila.
Ne zagotavljamo točnosti, popolnosti in pravilnosti vsebine, objavljene na spletnem mestu, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti uporabnik, zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.
Prav tako ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala na uporabnikovi strojni ali programski opremi zaradi uporabe spletnega mesta. Ustrezno zaščito mora zagotoviti uporabnik sam (protivirusni programi …) preden dostopa do spletnega mesta.

Avtor spletnega mesta ima možnost odstopa od pogodbe s stranko, če se ugotovi bistvena zmota (46. člen OZ). Bistvena zmota je lahko lastnost predmeta in vse zmote, ki se jih po običajih v prometu ali po namenu strank šteje za odločilno ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi bistveno zmoto v ceni.

Vsi uporabniki spletnega mesta uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Avtor spletnega mesta ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno ali drugo škodo, ki izhaja ali je v povezavi z uporabo spletnega mesta, z dostopom ali nezmožnostjo uporabe informacij na spletnem mestu.

Na spletnem mestu so navedena mnenja uporabnikov. Nekatera mnenja so navedena samo kot primer.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani. Avtor spletnega mesta si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali dostop do nje zaradi tehničnih težav, vzdrževanja ali drugih težav.

Osebni podatki uporabnikov so ena izmed stvari, kateri posvečamo veliko pozornost. Upravitelj spletnega mesta je v skladu z nacionalno zakonodajo in GDPR zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ta politika varovanja ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov, ki so mu svoje osebne podatke prostovoljno posredovali.

Politika zasebnosti

Vse slike, teksti, članki in mnenja so last avtorjev spletnega mesta. Podatke in informacije s spletnega mesta lahko posameznik uporablja za lastno, zasebno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij za namene branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način je prepovedano. Izjema so novinarji in uredniki slovenskih medijev, ki lahko uporabljajo vse članke in slike za objavo v medijih.

Še posebej je prepovedana uporaba slik, besedil in ostalega gradiva na spletnem mestu v komercialne namene. V primeru uporabe gradiva v komercialne namene bomo proti kršitelju sprožili pravni postopek pri pristojnem sodišču v Ljubljani. Vse blagovne znamke so registrirane blagovne znamke njenih lastnikov in so na spletnem mestu uporabljene zgolj v informativne namene.

Združenje VilaBravum ne prevzema odgovornosti za zbiranje informacij in piškotke, ki se uporabljajo na drugih spletnih mestih, s katerimi je povezano spletno mesto ali se nanje sklicuje.