Politika zasebnosti

Osebni podatki uporabnikov so ena izmed stvari, kateri posvečamo veliko pozornost. Upravitelj spletnega mesta je v skladu z nacionalno zakonodajo in GDPR zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov. Ta politika varovanja ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravljavec zbira od uporabnikov, ki so mu svoje osebne podatke prostovoljno posredovali.

Upravljanje in obdelava osebnih podatkov posameznika temeljita na prostovoljni osebni privolitvi uporabnika spletnega mesta. Pri naročanju virtualnih ali fizičnih tiskovin, storitev in ostalega ponujenega programa, je podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi pogodbeno razmerje, da lahko Vila Bravum uporabniku posreduje želene vsebine ali izdelek. Brez osebnega podatka to ni mogoče. Uporabnik lahko prosto (opt-in) izbira med ostalimi možnimi nameni zbiranja podatkov s strani upravljavca, če tako obdelovanje želi.

Upravljavec na različnih mestih spletnega mesta zbira nekatere osebne podatke:

 • e-naslov,
 • ime in priimek,
 • domač poštni naslov,
 • telefon (mobilna ali stacionarna številka),
 • ime podjetja in davčno številko,
 • dana dovoljenja za uporabo podatkov v druge namene,
 • kliki in odpiranja (v e-pošti, obvestilnih sporočilih in na spletni strani),
 • katere strani je obiskal znotraj www.vilabravumsi,
 • IP naslov uporabnika.

Upravljavec se zavezuje ravnati v skladu z načelom najmanjšega obsega podatkov, zato zbira in obdeluje osebne podatke, ki so potrebni za nemoteno izvajanje pogodbenega razmerja oz. danega soglasja za namene, ki jih uporabnik izbral in potrdil na spletnem obrazcu. Nameni so različni in jasno ter razumljivo opredeljeni  na posameznem obrazcu. Pri tem mora uporabnik potrditi posamezni namen na način opt-in – prostovoljno.

Podatke zbiramo in hranimo za:

 • izvajanje pogodbenih in (pred)pogodbenih razmerij,
 • pošiljanje e-novic, člankov, obvestil po e-pošti,
 • statistične analize za merjenje učinkovitosti spletne strani (sledenje klikom na strani in v poslani e-pošti, odpiranje e-pošte),

Vsak uporabnik ima po nacionalni zakonodaji in GDPR pravico za svoje osebne podatke pri upravljavcu zahtevati:

 • potrditev, če se v zvezi z njim podatki obdelujejo ali ne,
 • izpis osebnih podatkov,
 • popravek oz. dopolnitev,
 • izbris, delni izbris,
 • ugovor ali omejitev obdelave,
 • obveščanje v zvezi s popravkom ali izbrisom ali omejitvijo uporabe,
 • pravico do prenosljivosti podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.

 

Uporabnik lahko kadar koli pisno ali na drug način (po telefonu, e-pošti) zahteva prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za druge namene – preklic privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Upravljavec bo vsako od zahtev obravnaval kolikor hitro bo možno, najkasneje pa v 30 dneh po vloženem zahtevku.

Ne more pa zahtevati prenehanja uporabe ali izbris osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na zakonski ali pogodbeni podlagi in so nujni za upravljavčevo izpolnitev zakonskih obveznosti.

Uporabnik ima vedno možnost, da se s klikom na povezavo »odjava« na koncu vsakega e-sporočila, enostavno odjavi od prejemanja e-pošte upravljavca. Kadar koli lahko tudi posreduje e-pošto z odjavo – samostojno ali kot odgovor na konkretno prejeto e-pošto.

Če posameznik meni, da upravljavec z upravljanjem ali obdelavo njegovih osebnih podatkov krši pravice o varstvu osebnih podatkov, lahko kadar koli vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Pridobljene osebne podatke upravljavec varuje v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetimi internimi akti. Zagotovil bo organizacijsko in tehnično varovanje osebnih podatkov uporabnikov. Ne bo jih posredoval tretjim osebam ali uporabljal za drug namen, kot so bili zbrani oz. je bila dana privolitev posameznika.

Upravljavec lahko osebne podatke uporabnikov spletnega mesta razkrije na podlagi zakonske osnove, v primeru preiskave ali zaščite pred delovanjem, ki bi bilo škodljivo za Vila Bravum.

Osebni podatki, ki se obdelujejo preko spletne strani se bodo hranili in obdelovali do zaključka izvajanja pogodbe ali ob prenehanju legitimnega interesa ali zakonsko določenega časa hranjenja dokumentacije ali ob preklicu privolitve. Po preklicu soglasja bodo podatki učinkovito in trajno izbrisani ali anonimizirani.

Če se pri upravljavcu spremenijo nameni hranjenja in obdelave osebnih podatkov, bo zbirke podatkov s spremenjenim namenom učinkovito in trajno izbrisane oz. anonimizirane.

Vila Bravum bo v primeru zaznanja kršitve varstva osebnih podatkov, kar bi pomenilo ogrožanje pravic in svoboščin posameznikov, brez nepotrebnega olajšanja, najpozneje pa v 72 urah po seznanitvi s kršitvijo, o njej uradno obvestilo Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

Vsem staršem in skrbnikom svetujemo, da otroke naučijo varne in odgovorne uporabe spleta, kar vključuje posredovanje njihovih osebnih podatkov. Mladoletniki do 16. leta starosti svojih podatkov ne bi smeli posredovati na spletno stran.

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, Vila Bravum ne odgovarja.