zrakotesni kamin Kamini Kočevar

Zrakotesni kamini za nizkoenergetske in pasivne hiše

Kamin je naložba v kakovostno bivanje, toploto in udobje, kar velja tudi za zrakotesni kamin v nizkoenergetski ali pasivni hiši. Zaradi energetskih specifik pri sodobni gradnji nizkoenergetskih hiš ali pasivnih objektov pogosto pride do predimenzioniranosti ogrevalnih naprav, zato je treba pri načrtovanju kamina v sodobnih objektih upoštevati nekaj posebnosti. Visoka izoliranost pasivnih objektov, zrakotesnost nizkoenergetskih gradenj in zelo učinkovite sodobne ogrevalne naprave zahtevajo od nas temeljit premislek, da bo nazadnje rezultat takšen, kot smo si ga zamislili.

Pravočasno in strokovno načrtovanje kamina je izjemnega pomena, prav tako kot ustrezna predpriprava potrebnih instalacij in pravilna izbira tipa kamina glede na način ogrevanja. Pri Kaminih Kočevar vam pri tem pomagajo tako, da bo kamin v nizkoenergetski hiši deloval smotrno in da ne bo predimenzioniran.

V fazi gradnje hiše je potrebno predvideti ustrezen dimnik; premer je odvisen od modela kaminskega vložka in se običajno giblje med premerom 18 in 25 cm; dovod svežega zraka; sodobni kamini za gorenje porabljajo izključno dovod zunanjega zraka, s premerom med 12,5 in 15,0 cm; ustrezen tlak na mestu, kjer stoji kamin: biti mora okrepljen in izveden na način, da pod kaminom ni vgrajenega sistema talnega gretja in drugih instalacij.

Koraki pri načrtovanju kamina v pasivni hiši

Na izbor kamina poglavitno vpliva tip gradnje objekta, saj je zlasti pri pasivni ali nizkoenergetski gradnji s kontroliranim prezračevanjem nujno potreben izbor ustreznega kaminskega vložka. Ta naj bo opremljen z neposrednim dovodom zunanjega zraka v kurišče.

Če se v objektu izvaja test zrakotesnosti, mora biti zrakotesen tudi kaminski vložek. Kamin z zrakotesnim vložkom deluje nemoteno, tudi če je v hiši pod- ali nadtlak in ne predstavlja elementa, ki bi povzročal izgube. Pri Kaminih Kočevar vam pomagajo pri izbiri zrakotesnih kurišč in zrakotesnih kaminskih peči v okviru programa proizvajalca RUEGG, katerega izdelki nosijo certifikat zrakotesnosti.

Pravilno izberite kaminski vložek in poskrbite za pravilno izvedbo kaminske obloge

Poleg ustreznega kurišča je pomembna tudi pravilna izbira kaminskega vložka glede na način ogrevanja in izvedba kaminske obloge, saj je pri sodobni gradnji zaradi minimalnih potreb po energiji treba poskrbeti, da se energija, ki jo proizvaja kamin, porabi optimalno in učinkovito, da ne prihaja do presežkov toplote. Pri tem ločimo med toploto, oddano preko sevanja, konvekcijsko toploto in toploto, ki je oddana na vodo.

Kamin z zrakotesnim vložkom deluje nemoteno, tudi če je v hiši pod- ali nadtlak, in ne predstavlja elementa, ki bi povzročal izgube.

Konvekcijska toplota se hitro in v najvišji moči prenaša v prostor. Prekomerno proizvedena toplota kamina tako pogosto povzroča pregrevanje prostora, kjer stoji kamin, in s tem neustrezne bivanjske pogoje. Nujna je porazdelitev prekomerno oddane toplote v več prostorov v hiši. To dosežemo z vgradnjo ventilatorskega sistema Multifuoco, ki omogoča skupno 16 metrov razvodov zraka v druge prostore in izpihuje topel zrak na višini tal, s tem pa zagotavlja enakomerno porazdelitev toplote po celem prostoru.

Tudi pri sevalni toploti je zaradi prekomerne količine proizvedene toplote nujno potrebna izdelava kaminske obloge. Ta lahko v minimalnih prostorskih okoliščinah veže maksimalno toploto in jo nato oddaja postopoma. Tako omogočimo večurno blago in zdravo oddajanje toplote, s tem pa preprečimo pregrevanje prostora, kjer stoji kamin.